Meervoudige publieke verantwoording in Rijnlands perspectief

is de titel van mijn artikel in Luin, G. van en K. Pit (red.)  Rijnlands schoolleiderschap.  Meso focus 87, verschenen november 2012.

http://shop.kluwer.nl/search.ep?filters=&keyWords=rijnlands+schoolleiderschap

Uit de informatie bij het boekje:

“Rijnlands schoolleiderschap. Waarom? Omdat we ons zorgen maken over een manier van kijken naar het onderwijs die het huidige onderwijsdiscours beheerst. Daarin gaat het vooral over opbrengstgericht werken, prestatiebeloning, kernvakken en het maximaliseren van prestaties. Meten is weten is het adagium geworden, waarbij toetsen en benchmarks de noodzakelijke prestatie-inzichten moeten bieden. Transparantie, controle en beheersing zijn de kernwoorden bij dit perspectief op een maakbare onderwijstoekomst. Hét bewijs van vakmanschap daarin lijkt de registratie in het beroepsregister te zijn.

Tegenover dit – Anglo-Amerikaanse – perspectief, schetsen we een andere manier van denken, praten, werken en presteren, waarin vertrouwen, verbinding, vakmanschap – traditioneel zo passend bij het onderwijs – centraal staan: het Rijnlands perspectief.

In deze Meso focus wordt dit perspectief onderzocht op manieren om aan de slag te zijn met onderwijskwaliteit, professionalisering, verantwoording en leren. Ook wordt nagegaan welke rol de schoolleider hierin kan spelen.”