StadsdorpVondelHelmers

Wat is dat eigenlijk zo’n stadsdorp? Kort gezegd: een groep mensen, jongeren en ouderen, die zich gezamenlijk inzetten om naast de vrijheid en anonimiteit die de stad geeft, ook wat onderlinge en wederzijdse hulp in de buurt te bieden. In verschillende buurten in Amsterdam werkt zo’n stadsdorp al. Zie daarvoor www.netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl 

In juni 2013 heb ik het initiatief genomen om het StadsdorpVondelHelmers samen met buurtgenoten op te richten en vorm te geven.  Ons doel is om samen op basis van wederkerigheid initiatieven te ondernemen, ieders netwerk te vergroten en zoveel mogelijk wensen te realiseren. De een zal daar wat meer aan kunnen bijdragen dan de ander. Daarnaast willen wij bevorderen dat er direct in de buurt, voor zover dat nog niet gebeurt, een helpende hand aan elkaar kan worden geboden.  

Algemeen werd de wens geuit om eerst wat meer samen in de plezierige sfeer te ondernemen, om daarmee een basis te leggen voor onderlinge zorg en uitwisseling van diensten. Na 10 jaar zijn er nu ruim 300 deelnemers, een maandelijkse sociëteit en veel activiteiten. De plenaire bijeenkomsten werden goed bezocht. Het stadsdorp is te vinden op www.stadsdorpvondelhelmers.nl 

De werkgroep Wonen heeft in november 2022 een buurtconferentie Wonen, nu en later, georganiseerd, waarin zoveel mogelijk ideeën werden ontwikkeld om de buurt levensloopbestendig te  maken, zowel wat betreft wonen als zorg. Informatie over onze activiteiten en resultaten is hier te vinden.