StadsdorpVondelHelmers

Wat is dat eigenlijk zo’n stadsdorp? Kort gezegd: een groep mensen, jongeren en ouderen, die zich gezamenlijk inzetten om naast de vrijheid en anonimiteit die de stad geeft, ook wat onderlinge en wederzijdse hulp in de buurt te bieden. In verschillende buurten in Amsterdam werkt zo’n stadsdorp al. 

Onlangs heb ik het initiatief genomen het StadsdorpVondelHelmer samen met onze buurtgenoten oprichten en vormgeven.  Ons doel is om samen op basis van wederkerigheid initiatieven te ondernemen, ieders netwerk te vergroten en zoveel mogelijk wensen te realiseren. De een zal daar wat meer aan kunnen bijdragen dan de ander. Wij streven onder meer naar kleinschalige buurtzorg, persoonlijk en met een vast team.  Daarnaast willen wij bevorderen dat er direct in de buurt, voor zover dat nog niet gebeurt, een helpende hand aan elkaar kan worden geboden.  

Binnen 3 weken hebben zich 60 belangstellenden gemeld, van wie er 25 naar de eerste bijeenkomst zijn gekomen. De tijd is rijp.

Algemeen werd de wens geuit om eerst wat meer samen in de plezierige sfeer te ondernemen, om daarmee een basis te leggen voor onderlinge zorg en uitwisseling van diensten. Na drie maanden zijn er 85 leden, een wekelijks buurtcafé en verschillende activiteiten. Een tweede plenaire bijeenkomst werd goed bezocht. Het stadsdorp is te vinden op www.stadsdorpvondelhelmers.nl 

In allerlei buurten van Amsterdam worden stadsdorpen opgericht. Elke buurt zoekt zijn eigen vorm. Maar men houdt onderling wel contact om van elkaar te leren. Stadsdorp Zuid was de wegbereider: zij zijn al drie jaar met de ontwikkeling van hun stadsdorp bezig.