Publicaties

Identiteit bij fusie in de ouderenzorg in Zorg en Ondernemen sept. 1996

Momenten van de waarheid in: Leerlingen en ouders als klant, vvo katernenreeks 1998

Concentratie en gespreide aandacht  in Meso Magazine 1999

Cultuurverandering bij zware onderstromen (met H. Smit)  in  Alles woelt hier om verandering (uitgave AO) 1999

“Ontwikkeling van kwaliteitszorg in scholen: een culturele interventie” (met E.C.H. Marx) in: Alles woelt hier om verandering (uitgvave AO) )1999

Woonwensen van de protestgeneratie in 2030, leefstijl in het verzorgingshuis  (met M. Bergema) in Zorg en Ondernemen april 2000

Coaching …. of ik schiet,Over begeleiding met verplicht resultaat  in: Meso november 2001

De Zoete Inval (met M.K. Mathias) in: Basisschool Management januari 2004

Vertrouwen opgezegd (met A.V. Willink) in: Kader Primair november 2004

Eerste hulp bij vertrouwensbreuk (met A.V. Willink) in : Schoolmanager_vo juni 2005

Boekbespreking  van Kessels J. , E. Boers en P. Mostert: Vrije Ruimte ( Boom, Amsterdam, 2002) Gepubliceerd in: Rob van Es, Harrie Regtering, Oogst van de veranderkundige rede, (SIOO uitgaver) 2005

Meervoudige publieke verantwoording in Rijnlands perspectief   in:  Luin, G. van en K. Pit (red.)  Rijnlands schoolleiderschap.  Meso focus 87, november 2012.

 Met uitzondering van het laatste artikel, kan van elk van deze publicaties op verzoek een digitale kopie worden toegestuurd.

 Gratis digitaal boek:

Vondelstraat 32. De geschiedenis van een Amsterdams herenhuis 1870 – 1980,  uitgegeven in eigen beheer, 2018

Gratis digitaal boek, € 10,- in druk: 

Die Geschichte von Heunenhof 1800 – 1950, uitgegeven in eigen beheer 2020.