Moeder als manager

In mijn vorige drie blogs over gezinnen met kinderen en werkende partners, heb ik het opvoeden en het huishouden als één full time taak beschouwd. In deze  vierde en voorlopig laatste blog belicht ik een belangrijk aspect daarvan, namelijk het management van het gezin. Zelfs als ze beiden vier dagen werken, is moeder de vrouw veelal niet geneigd het management te delen. Zij houdt het overzicht, signaleert, regelt, instrueert, plant.  Lees de hele blog

Publicaties

Stadsdorp

Het stadsdorp VondelHelmers groeit en bloeit. Steeds meer mensen (nu al 250) hebben zich aangesloten omdat ze het plezierig en zinvol vinden om mee te werken aan het creëren van een dorp in de stad. Lees meer over wat een stadsdorp is. Vanaf 2013 ben ik als initiatiefnemer actief.

Onlangs hielden we een generatiediner, waaraan 38 mensen deelnamen, in leeftijd uiteenlopend van 19 tot 91 jaar. Niet alleen was het een hele leuke avond, maar ook bleken de aanwezigen overtuigd van het belang om als generaties met elkaar in contact te blijven.

Wat werkt? Wit organiseren

StadsdorpVondelHelmers

Contact

Marcella Blok
Vondelstraat 32
1054 GE Amsterdam
E:info @....nl
T: 06 29053559
LinkedIn

BLOG

Tarieven

In overleg. Maximaal drie mensen, die te weinig eigen middelen hebben, geef ik gratis coaching of begeleiding.
Voorwaarden

Home

DEZE WEBSITE ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN

Actueel

Welkom op mijn website!

Het boekje "Vondelstraat 32, de geschiedenis van een Amsterdams herenhuis" is gratis digitaal verkrijgbaar. Stuur een e-mail naar blok.marcella@gmail.com, om het pdf bestand te verkrijgen. Uw e-mailadres gebruik ik daarna niet meer. 

Begeleiding in soorten en maten

Applaus voor de deelnemer!

Waarom krijgen de musicus, de spreker en de organisator bloemen en een dankwoord maar de deelnemer niet? In deze blog wordt dat rechtgezet. 

Lees de hele blog