Vraagverlegenheid

 

Als een goede bekende jouw hulp nodig heeft, ben je graag bereid die te bieden. Maar als je zelf hulp nodig hebt, hoe moeilijk of makkelijk vraag je dan om hulp? Veel mensen voelen een hoge drempel om hulp te vragen voor iets wat ze eerst zelf goed konden doen. Hoe werkt vraagverlegenheid precies?

Lees de hele blog

Publicaties

Stadsdorp

Het stadsdorp VondelHelmers groeit en bloeit. Steeds meer mensen (nu al ruim 200) hebben zich aangesloten omdat ze het plezierig en zinvol vinden om mee te werken aan het creëren van een dorp in de stad. Lees meer over wat een stadsdorp is. Vanaf 2013 ben ik als initiatiefnemer actief.

Onlangs hielden we een generatiediner, waaraan 38 mensen deelnamen, in leeftijd uiteenlopend van 19 tot 91 jaar. Niet alleen was het een hele leuke avond, maar ook bleken de aanwezigen overtuigd van het belang om als generaties met elkaar in contact te blijven.

Wat werkt? Wit organiseren

StadsdorpVondelHelmers

Contact

Marcella Blok
Vondelstraat 32
1054 GE Amsterdam
E:info @....nl
T: 06 29053559
LinkedIn

BLOG

Tarieven

In overleg. Maximaal drie mensen, die te weinig eigen middelen hebben, geef ik gratis coaching of begeleiding.
Voorwaarden

Home

DEZE WEBSITE ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN

Actueel

Welkom op mijn website!

Ik ben met pensioen gegaan. Na 40 jaren betaald werken, heb ik mijzelf met pensioen gestuurd. 

Lees meer hier. Op deze site is te zien wat ik nu doe. 

Van 31 juli tot 4 augustus vindt een bijzondere zomerschool plaats: Een andere kijk op Shakespeare. De theorie van René Girard, toegepast op drie stukken van Shakespeare geeft een dieper inzicht in maatschappelijke processen, ook in deze tijd. Meer informatie....

Begeleiding in soorten en maten

Verantwoordelijkheid dragen

 Niet voor niets is de uitdrukking "Verantwoordelijkheid dragen". Dat valt zwaar, het is een last die je moet dragen. Vooral als je net begint in een baan kan dat zwaar zijn. Wat heb je dan nodig? 

Lees de hele blog