Uitgestelde wederkerigheid

Uitgestelde wederkerigheid is een veel ruimere opvatting van wederkerigheid dan "de ene dienst is de andere waard".

In een binnenbuurt van een stadsdorp zijn de deelnemers bereid als iemand hulp nodig heeft, die – binnen het mogelijke – te geven. Iedereen is daartoe bereid, niemand weet wie degene zal zijn die hulp nodig heeft.  Je doet wat je kunt en je weet niet wanneer iemand iets voor jou zal doen, maar wel dat - zo nodig - ook jij hulp zult krijgen. Ik heb uitgestelde wederkerigheid wel vergeleken met een verzekering in natura.

Lees de hele blog

Publicaties

Stadsdorp

Het stadsdorp VondelHelmers groeit en bloeit. Steeds meer mensen (nu al ruim 180) hebben zich aangesloten omdat ze het plezierig en zinvol vinden om mee te werken aan het creëren van een dorp in de stad. Lees meer over wat een stadsdorp is. Vanaf 2013 ben ik als initiatiefnemer actief. Wat werkt? Wit organiseren

StadsdorpVondelHelmers

Contact

Marcella Blok
Vondelstraat 32
1054 GE Amsterdam
E:info @....nl
T: 06 29053559
LinkedIn

BLOG

Tarieven

In overleg. Maximaal drie mensen, die te weinig eigen middelen hebben, geef ik gratis coaching of begeleiding.
Voorwaarden

Home

DEZE WEBSITE ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN

Actueel

Welkom op mijn website!

Ik ben met ingang van 1 december 2016 met pensioen gegaan. Na 40 jaren betaald werken, heb ik mijzelf met pensioen gestuurd. 

Lees meer hier. Op deze site is te zien wat ik nu doe. 

Begeleiding in soorten en maten

De voetangels en klemmen van een cadeau

 Veel vaker dan vroeger ga ik nu om met mensen uit een andere, niet-westerse, cultuur. Dat veroorzaakt soms pijnlijke misverstanden omdat de ene cultuur nu eenmaal verschilt van de andere. Zo heb ik een logé geen cadeau gegeven bij vertrek, omdat dat bij ons niet de gewoonte is, waarmee ik in haar cultuur de boodschap heb gegeven, dat ik haar liever niet meer wilde zien, hetgeen uiteraard helemaal niet mijn bedoeling was. Door deze gebeurtenis ben ik gaan nadenken hoe ingewikkeld onze gewoonten zijn rondom cadeaus. In deze blog vertel ik hoe ik denk dat het werkt. Een cadeau is een impliciete boodschap om de relatie tussen gever en ontvanger te definiëren, te bevestigen en/of te herstellen.

Lees de hele blog