Eerlijk zullen we alles delen

Bij veel paren is het bedrag dat vader per uur buitenshuis kan verdienen hoger dan wat moeder per uur kan verdienen. Dit leidt dan tot de financieel voordelige verdeling van buitenshuis en binnenshuis werken waarbij vader veel meer uren betaald werkt dan moeder. De roemruchte 1,5 inkomen situatie. Of nog sterker, er wordt gesteld: “Ga jij maar niet werken, want wat je verdient, gaat toch (grotendeels) op aan vergoeding voor kinderopvang/huishouden.”

Dit is niet eerlijk delen, dit is zoveel mogelijk verdienen als economische eenheid (gezin). Lees de hele blog. 

Publicaties

Stadsdorp

Het stadsdorp VondelHelmers groeit en bloeit. Steeds meer mensen (nu al ruim 260) hebben zich aangesloten omdat ze het plezierig en zinvol vinden om mee te werken aan het creëren van een dorp in de stad. Lees meer over wat een stadsdorp is. Vanaf 2013 ben ik als initiatiefnemer actief.

Onlangs hadden we een lopend buffet waarvoor vele mensen gerechten hadden gemaakt die volgens hen toekomstbestendig zijn, dus die we over 10 jaar nog (mogen) eten. 

Wat werkt? Wit organiseren

StadsdorpVondelHelmers

Contact

Marcella Blok
Vondelstraat 32
1054 GE Amsterdam
E:info @....nl
T: 06 29053559
LinkedIn

 

 

BLOG

Tarieven

In overleg. Maximaal drie mensen, die te weinig eigen middelen hebben, geef ik gratis coaching of begeleiding.
Voorwaarden

 

 

 

Home

DEZE WEBSITE ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN

Actueel

Welkom op mijn website!

Het boek Die Geschichte von Heunenhof is digitaal gratis verkrijgbaar. Gedrukt kost het € 10,- plus verzendkosten. Dit Duitstalige boek gaat vergezeld van een Nederlandse of Engelse vertaling. Met veel mooie foto's over het leven in een klein Eifeldorp van 1800 tot 1950. Stuur een mail naar blok.marcella@gmail.com.

Begeleiding in soorten en maten

Applaus voor de deelnemer!

Waarom krijgen de musicus, de spreker en de organisator bloemen en een dankwoord maar de deelnemer niet? In deze blog wordt dat rechtgezet. 

Lees de hele blog